BRITNEY SPEARS – I AM BRITNEY JEAN (DOCUMENTARY)

ImageĐể promo cho tour diễn Piece of Me sắp tới của mình, Britney Spears đã ra mắt một tập phim tài liệu dài gần hai tiếng để các fan có cơ hội hiểu rõ hơn về bản thân Britney Jean Spears cũng như show diễn của cô ở Las Vegas.

Xem bản full:

LIKE US ON FACEBOOK: 5 Senses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s