THÁI TỬ CHARLES VÀ HOÀNG TỬ WILLIAM KÊU GỌI BẢO VỆ ĐỘNG VẬT BẰNG TIẾNG VIỆT

_72853467_020136763-1

Mới đây Thái tử Charles và Hoàng tử William của Hoàng gia Anh đã quay một đoạn clip kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã. Điều đặc biệt là cuối đoạn clip, Charles và William đã đọc slogan của chương trình “Unite for Wildlife” bằng 6 thứ tiếng: Anh, Ả Rập, Việt Nam, Tây Ban Nha, Swahili, Trung Quốc.

Click để XEM:

Đây không phải là một đoạn clip để chúng ta hiếu kỳ hay cảm thấy tự hào khi Thái tử Charles và Hoàng tử William nói tiếng Việt, mà hơn hết chúng ta nên nhận ra rằng Việt Nam có tỷ lệ săn bắn thú rừng, và thú quý hiếm quá cao đến nỗi cộng đồng quốc tế phải dùng đến tiếng mẹ đẻ để nhắc nhở và nâng cao nhận thức của chúng ta.

HÃY ĐOÀN KẾT VÌ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ.

LIKE US ON FACEBOOK: 5 Senses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s