TEASER ĐÔI CÁNH CỦA MALEFICENT

Maleficent

Đôi cánh của Maleficent:
“Mọi bà tiên đều có cánh để bay lên. Sao bà lại không có?”
“Ta đã từng có một đôi cánh. Đôi cánh khỏe lắm. Và rồi có kẻ đã lấy cắp chúng!”

Còn khoảng 01 ngày nữa Disney sẽ tung ra trailer chính thức của Maleficent. Các bạn nhớ theo dõi 5 Senses để xem nhé.

LIKE US ON FACEBOOK: 5 Senses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s