LIGHTS OUT (ĐÈN TẮT) – PHIM NGẮN KINH DỊ

Image

Hàng mắc mửa cho tối nay đây!!!
Clip phim ngắn kinh dị thắng giải Đạo diễn Xuất sắc nhất trong Cuộc thi làm phim kinh dị Who’s There Challenge.
Chưa đến 3 phút nhưng cũng đủ sợ teo râu! Ai xem thì tự chịu trách nhiệm nhé.

CLick để XEM:

LIKE US ON FACEBOOK: 5 Senses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s